"sự chảy vàng ra nước ngoài, tiêu hao vàng" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "sự chảy vàng ra nước ngoài, tiêu hao vàng" dịch thế nào sang tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự chảy vàng ra nước ngoài, tiêu hao vàng dịch sang tiếng anh là: drain of gold
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login