"sự chất hàng công ten nơ trong khu bốc dỡ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "sự chất hàng công ten nơ trong khu bốc dỡ" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự chất hàng công ten nơ trong khu bốc dỡ từ đó là: terminate vending
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login