"sự chào giá miệng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "sự chào giá miệng" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự chào giá miệng từ tiếng anh đó là: verbal offer
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login