"sự căng đai (đai mài)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "sự căng đai (đai mài)" nói thế nào trong tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự căng đai (đai mài) dịch là: belt tension
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login