"sự cân đối đầu tư" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "sự cân đối đầu tư" tiếng anh là từ gì? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự cân đối đầu tư là: harmonization of investment
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login