"sự cần đến, nhờ đến thị trường vốn" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "sự cần đến, nhờ đến thị trường vốn" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự cần đến, nhờ đến thị trường vốn đó là: recourse to the capital market
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login