"sự cán biên dạng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "sự cán biên dạng" tiếng anh nói thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự cán biên dạng từ đó là: profile rolling
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login