"sự cân bằng tương đối" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "sự cân bằng tương đối" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự cân bằng tương đối là: relative equilibrium
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login