"sự cân bằng nút" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "sự cân bằng nút" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự cân bằng nút đó là: nodal equilibrium
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login