"sự cân bằng giữa tiền mặt và ngân hàng" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "sự cân bằng giữa tiền mặt và ngân hàng" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự cân bằng giữa tiền mặt và ngân hàng tiếng anh đó là: monetary assets and liabilities
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login