"sự bôi trơn bằng ống bơm" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "sự bôi trơn bằng ống bơm" tiếng anh nghĩa là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự bôi trơn bằng ống bơm là: oil gun lubrication
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login