"sự bóc đất" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "sự bóc đất" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sự bóc đất tiếng anh là: overburden
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login