"sóng hạ âm" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "sóng hạ âm" dịch thế nào sang tiếng anh? Đa tạ nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sóng hạ âm là: infrasonic wave
Answered 4 years ago
Rossy

it's infrasound
Answered 2 years ago
peter