"sơn phun" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "sơn phun" dịch sang tiếng anh như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sơn phun tiếng anh là: spray coating
Answered 5 years ago
Rossy

Sơn phun trong trường hợp này là danh từ chứ không phải động từ nên không dùng spay coating được. Spay coating chỉ hành động phun sơn của người thợ. Nhưng sơn phun chỉ một loại sơn ứng dụng phương pháp phun sơn chẳng hạn như sơn pu hoặc sơn 2k và các loại sơn khác tương tự Trong trường hợp này người ta thường dùng từ spaying coating hoặc spaying paint

Answered 7 months ago
Nguyen Thanh Tung