"sơn kẽm" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "sơn kẽm" tiếng anh nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sơn kẽm đó là: zinc paint
Answered 5 years ago
Rossy

Sơn kẽm tiếng anh là zinc coating. Là dòng sơn chuyên dụng cho sắt mạ kẽm. Sơn kẽm có 2 loại. 1 thành phần và 2 thành phần. Là hệ sơn có độ bám dính rất cao có khả năng bám dính tuyệt vời trên những bề mặt khó tính như kẽm

Answered 7 months ago
Nguyen Thanh Tung