"sơn dùng cho đồ gỗ" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "sơn dùng cho đồ gỗ" tiếng anh nói thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Sơn dùng cho đồ gỗ tiếng anh là: furniture paint
Answered 5 years ago
Rossy

Có hai cách. Dịch sát nghĩa là coating for wood hay paint for wood. Thuật ngữ sơn cho đồ gỗ cũng được hiểu là dòng sơn pu. Trong trường hợp này sẽ là pu coating for wood. Tham khảo tại what is pu coating

Answered 7 months ago
Nguyen Thanh Tung