"rò rỉ nước" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "rò rỉ nước" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Rò rỉ nước đó là: water leak
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.