"rãnh gót xương sên" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "rãnh gót xương sên" tiếng anh nói như thế nào? Thank you.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Rãnh gót xương sên từ tiếng anh đó là: groove of the talus
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.