"biểu giá yêu cầu" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "biểu giá yêu cầu" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biểu giá yêu cầu tiếng anh đó là: demand tariff
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login