"biểu giá thông thường" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "biểu giá thông thường" dịch sang tiếng anh như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biểu giá thông thường từ đó là: flat-rate tariff
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login