"biểu giá năng lượng đã công bố" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "biểu giá năng lượng đã công bố" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biểu giá năng lượng đã công bố tiếng anh đó là: published energy tariff (published tariff)
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login