"biểu đồ ứng suất-độ võng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "biểu đồ ứng suất-độ võng" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biểu đồ ứng suất-độ võng dịch là: stress deflection chart
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login