"biểu đồ tiến trình, tiến độ" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "biểu đồ tiến trình, tiến độ" tiếng anh nói như thế nào? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biểu đồ tiến trình, tiến độ từ tiếng anh đó là: flow chart or flowchart
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login