"biểu đồ tâm lý" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "biểu đồ tâm lý" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biểu đồ tâm lý dịch sang tiếng anh là: psychographics
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login