"biểu đồ phần trăm" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "biểu đồ phần trăm" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biểu đồ phần trăm đó là: percentage diagram
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login