"Biểu đồ P/V" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "Biểu đồ P/V" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biểu đồ P/V dịch sang tiếng anh là: P/V chart
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login