"biểu đồ mức nước đã điều tiết" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "biểu đồ mức nước đã điều tiết" dịch thế nào sang tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biểu đồ mức nước đã điều tiết đó là: controlled water level diagram
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login