"quỹ hỗ tương đầu tư quốc tế" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "quỹ hỗ tương đầu tư quốc tế" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quỹ hỗ tương đầu tư quốc tế dịch là: international funds
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login