"quỹ giá trị gia tăng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "quỹ giá trị gia tăng" tiếng anh là từ gì? Thank you.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quỹ giá trị gia tăng dịch là: Cash Value Added (CVA)
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login