"quỹ dự trữ hưu bổng của công nhân viên chức" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "quỹ dự trữ hưu bổng của công nhân viên chức" tiếng anh là từ gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quỹ dự trữ hưu bổng của công nhân viên chức từ tiếng anh đó là: staff provident fund
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login