"quy chụp" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "quy chụp" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quy chụp tiếng anh là: put a label on somebody
Answered 4 years ago
Rossy

quy chụp theo mình nghĩ nó đồng nghĩa với áp đặt = impose
Answered 2 years ago
hn