"biểu đồ liên kết xi măng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "biểu đồ liên kết xi măng" tiếng anh là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biểu đồ liên kết xi măng dịch là: cement bond log
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login