"quạt khí hồi lưu" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "quạt khí hồi lưu" tiếng anh là từ gì? Cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quạt khí hồi lưu từ tiếng anh đó là: gas-recirculation fan
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login