"quạt dàn lạnh không khí" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "quạt dàn lạnh không khí" tiếng anh là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quạt dàn lạnh không khí tiếng anh đó là: air cooler fan
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login