"quản lý viên khách sạn có chứng thực" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "quản lý viên khách sạn có chứng thực" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quản lý viên khách sạn có chứng thực dịch sang tiếng anh là: Certified Hotel Administrator
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login