"quản lý thống nhất (trong khu mỏ dầu)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "quản lý thống nhất (trong khu mỏ dầu)" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quản lý thống nhất (trong khu mỏ dầu) là: unit control
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login