"quản lý nhân viên và nghiệp vụ" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "quản lý nhân viên và nghiệp vụ" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quản lý nhân viên và nghiệp vụ từ đó là: line and staff management
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login