"quản lý công trình" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "quản lý công trình" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quản lý công trình từ đó là: project management
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login