"quấn dây kiểu đĩa" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "quấn dây kiểu đĩa" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quấn dây kiểu đĩa đó là: disk winding
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login