"quái thai không đầu chi dưới dính" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "quái thai không đầu chi dưới dính" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quái thai không đầu chi dưới dính từ tiếng anh đó là: acephalus sympus
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login