"quá trình xiclic" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "quá trình xiclic" dịch thế nào sang tiếng anh? Thanks.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quá trình xiclic đó là: cyclic process
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login