"quá trình vi phân" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "quá trình vi phân" dịch sang tiếng anh thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quá trình vi phân từ đó là: differential process
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login