"quá trình tuyển chọn (trong việc tuyển dụng nhân viên)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "quá trình tuyển chọn (trong việc tuyển dụng nhân viên)" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quá trình tuyển chọn (trong việc tuyển dụng nhân viên) tiếng anh đó là: selection process
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login