"quá trình thổi thủy tinh" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "quá trình thổi thủy tinh" tiếng anh nói như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quá trình thổi thủy tinh dịch sang tiếng anh là: blow-and-blow process
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login