"quá trình tất định" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "quá trình tất định" tiếng anh là từ gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quá trình tất định dịch sang tiếng anh là: deterministic process
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login