"quá trình khủ lưu huỳnh Bender" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "quá trình khủ lưu huỳnh Bender" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quá trình khủ lưu huỳnh Bender tiếng anh là: bender sweetening process
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login