"quá trình hủy hoại có tính sáng tạo" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "quá trình hủy hoại có tính sáng tạo" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quá trình hủy hoại có tính sáng tạo tiếng anh là: process of creative destruction
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login