"quá trình cracking" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "quá trình cracking" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thanks.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quá trình cracking từ đó là: breaking down process
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login