"quá trình bồi bãi biển nhân tạo" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "quá trình bồi bãi biển nhân tạo" tiếng anh là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quá trình bồi bãi biển nhân tạo từ tiếng anh đó là: artificial nourishment
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login