"quá trình (sơn) nhúng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "quá trình (sơn) nhúng" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Quá trình (sơn) nhúng đó là: dipping process
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login